Door drukte kan het zijn dat het langer duurt voordat u een reactie op een aanvraag ontvangt. Houd hier rekening mee bij het aanvragen van een offerte of inplannen van een afspraak.

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Alkulux BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Alkulux BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Alkulux BV.